Privacy Policy

PRIVACY EN COOKIE POLICY

Versie dd. 27/09/2018.van kracht vanaf 27/09/2018

Dit is de privacy en cookie policy van Baesen Pieter, handeldrijvend onder de naam Wouters Kwaliteitsvis gevestigd te 8700 Tielt, Markt 41 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0810.405.603.

Persoonsgegevens die worden verzameld

Wij verzamelen hieronder vermelde gegevens in volgende omstandigheden :

Het plaatsen van een bestelling al dan niet via de website 

Gegevens die wij verzamelen: 

Voornaam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens , IP adres en eventueel bedrijfsnaam en Btw nummer.

 

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens zoals bijvoorbeeld biometrische, genetische gegevens, gegevens over gezondheid of met betrekking tot iemands seksuele gedrag of gerichtheid dan wel gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken.

Wij bieden geen diensten/producten aan aan minderjarigen jonger dan 16 jaar en wij verzamelen zodoende geen informatie van personen jonger dan 16 jaar. 

Doel van het gebruik en verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld en die door u aan ons worden/werden meegedeeld worden gebruikt en verwerkt op grond de desbetreffende vermelde rechtsvaardingsgrond.

- Op grond van de contractuele relatie en/of grond van een wettelijke verplichting:

o klantenbeheer

o Het leveren van de goederen/diensten die wij via de website aanbieden 

o Het naleven van de wettelijke bepalingen die op ons rust. 

- Op grond van uw toestemming: 

o Het u toesturen van mailings met inhoud die mogelijks interessant kan zijn voor u.

o Analyse van uw websitebezoek teneinde daarmee de website alsook het aanbod van producten te verbeteren.