Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop via de website tussen de klant en Pieter Baesen, handeldrijvend onder de benaming Wouters Kwaliteitsvis, gevestigd te Tielt, Markt 41 en in geschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0810.405.603 (hierna Wouters Kwaliteitsvis)

2. De klant kan op weekdagen bestellingen plaatsen tot 24u om zijn product daags nadien af te halen tussen 10u en 18u. Op zaterdag kan de klant slecht bestellingen plaatsen tot 12u en de afhaling daags nadien kan enkel tussen 10u en 12u. Op maandag is de winkel gesloten. 

3.Wijzingen aan bestelling zijn ook slechts mogelijk tot 12u voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip van levering en mits deze schriftelijk door Wouters Kwaliteitsvis wordt bevestigd. 

4. Wouters Kwaliteitsvis voldoet aan haar leveringsplicht wanneer de bestelde goederen het daags na de bestelling ter beschikking zijn van de klant in de winkel te Tielt,. met uitzondering van bestellingen die op zondag worden geplaatst, deze zullen op dinsdag ter beschikking zijn van de klant gelet op de sluitingsdag op maandag.

5. Wouters Kwaliteitsvis garandeert een houdbaarheid van de bestelde producten van minimum 3 dagen vanafhet afhaaltijdstip. De houdbaarheid alsook de bewaringtemperatuur wordt per product vermeld bij aankoop. Informatie omtrent allergenen is op de website in de productfiche terug te vinden alsook telefonisch verkrijgbaar op nummer 051/40.40.22 of via e-mail info@wouterskwaliteitsvis.be . Foto’s van onze visproducten zijn steeds illustratief. 

6. Gelet op het snel bederfbare karakter van de producten van Wouters Kwaliteitsvis heeft de klant niet het recht om het herroepingsrecht in te roepen. Bestelling houdt een definitieve verkoop in. 

7. Prijzen zijn in euro en inclusief btw. Wouters Kwaliteitsvis behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten ten allen tijde te kunnen aanpassen. Dit heeft enkel effect op nieuwe bestellingen Reeds geplaatste bestellingen zullen steeds worden afgerekend aan de prijzen van kracht op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. 

8. De klant kan zijn bestelling online betalen dan wel bij afhaling in de winkel. Voor onlinebetalingen doet Wouters Kwaliteitsvis een beroep op betalingsdienstverlener Molly. Uw gegevens die u via deze dienst verstrekt zullen worden behandeld overeenkomstig de privacyvoorwaarden van Molly BV. 

9. De gegevens die u via onze website verstrekt zullen worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van onze privacy en cookies policy ( link naar policy). 

10.In geval de aansprakelijkheid van WoutersKwaliteitsvis wordt weerhouden, zal haar tussenkomst, in zoverre wettelijk toegestaan, beperkt zijn tot de directe schade met expliciete uitsluiting van indirecte schade, zelfs indien Wouters Kwaliteitsvis  vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid tot schade en in ieder geval tot het bedrag dat de klant voor de goederen diende te betalen en beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar desgevallend uitkeert.  

11. Klachten dienen steeds binnen de 48 uur te worden overgemaakt op info@wouterskwaliteitsvis.be . Wouters Kwaliteitsvis zal uw klacht binnen de ….. uur behandelen .U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst www.consumentenombudsdienst.be of op Europese Online Dispute Resolution platform https://ec.europa.eu/consumers/odr/

12.Het niet aandringen op de uitvoering van enig bepaling van de overeenkomst kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking ervan. De nietigheid van een bepaling brengt niet de nietigheid van de gehele overeenkomst met zich mee. 

13. Foto's van producten op de site zijn afhankelijk van het aantal personen en beschikbaarheid van de producten, daarom kan het steeds zijn dat er veranderingen zijn bij het ontvangen van de producten.

14.De overeenkomst tussen Wouters Kwaliteitsvis en de klant wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van een geschil zijn uitsluitende rechtbanken van West-Vlaanderen afdeling Kortrijk bevoegd om kennis te nemen van het geschil.